“No cal creure en ensenyances perquè diverses fonts diuen que són veritat o perquè es recolzen en diversos mètodes, pràctiques o proves. Cal trobar la saviesa a partir de l’experiència pròpia i personal.”